AVSF/Agronomists and Veterinarians without borders, Хил Хязгааргүй Малын Эмч Нар ба Агрономчид ТББ, Бүгд Найрамдах Франц Улс/

Мэргэжлийн агрономчид болон малын эмч хэрэгтэй байгаа дэлхийн хөгжил буурай, жижиг хот тосгодод хүрч ажилладаг олон улсын нийгэмлэг юм.  

Малчдын хоршооллыг бий болгож, тэдний амжиргааны баталгааг хангах, мал аж ахуйн салбарт ажиллаж буй малын эмч, мэргэжилтнүүдийн мэргэшлийг дээшлүүлэх зорилготой. 2004 оноос эхлэн Монгол улсад малчидтай хамтран ажиллаж эхэлсэн 

Үйл ажиллагаагаа доорх гурван чиглэлээр явуулдаг. 

  • Бэлчээрийг тогтвортой ашиглах, хамгаалах  
  • Малын гаралтай бүтээгдэхүүний гарц, чанар; малын удмын сан, малын эрүүл мэнд 
  • Малын гаралтай бүтээгдэхүүний борлуулалт, нийлүүлэлт 

Одоо хэрэгжүүлж буй төсөл:

Монголын нэхмэлийн салбарын байгальд ээлтэй тогтвортой үйлдвэрлэл ба эко тэмдэг төсөл. Энэ төсөл нь Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулах, бодлого боловсруулагчид ба жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хувьд тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн хэв маягтай болгоход дэмжлэг үзүүлэх, мөн тогтвортой дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ногоон ажлын байр олноор бий болгох, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх зорилогтой юм.