НООС, НООЛУУРЫН САЛБАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

0
тн

Ямааны ноолуур

0
тн

Тэмээний ноос

0
тн

Хонины ноос

0
тн

Сарлагийн хөөвөр

0

Иж бүрэн цогцолбор том үйлдвэр

0

Анхан шатны боловсруулах үйлдвэр

0

Сүлжмэлийн ЖДҮ

0

Өрхийн жижиг цех

0
тн

Угаах

0
тн

Самнах

0
тн

Ээрэх

0
сая.ш

Сүлжих

0
м.м

Нэхмэл

wdt_ID Үзүүлэлт /2018/ Тоо, хэмжээ Үнийн дүн /сая.дол/
1 Нийт борлуулалт /1,2 тэрбум төг/ 454,9
2 Угаасан ноолуур /Экспорт/ 5286,6тн 251,9
3 Самнасан ноолуур /Экспорт/ 630,2тн 54,9
4 Эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн /Экспорт/ 742,0шир 83,4
5 Дотоод борлуулалт 64,7
wdt_ID Ангилал Нийт Эмэгтэй Эрэгтэй Залуучууд
1 Малчид 294,000 47% 53% 37%
2 Малчдын Хоршоод 500-700 10% 90%
wdt_ID Ангилал Нийт Эмэгтэй Эрэгтэй Залуучууд
1 Нийт ажилчид 10,000 85% 15% 60%
2 Ур чадвар бүхий ажилчид 7,200 81.4% 18.6% 65%
3 Мэргэжлийн зэрэгтэй ажилчид 1,800 87.6% 12.4%
4 Зөвлөх/ Мэргэжилтнүүд 40 68.0% 32.0% 0
Монгол улс - 9,600 тн 40%
Хятад улс - 13,600 тн 52%
Бусад улс - 1,000 тн 8%
Арга Хэмжээ
Арга хэмжээ олдсонгүй!