Жил Сар 7 хоног Өдөр Жагсаалт
3-р сар 2020

Cashmere World

"Ноолуурын Ертөнц" үзэсгэлэн нь ноос, ноолуурын салбарынхан, нэхмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд ...
31 3-р сар - 02 4-р сар
Бүхэл өдөр
Hong Kong Convention and Exhibition Centre
Hong kong
4-р сар 2020
9-р сар 2020
Арга хэмжээ олдсонгүй!