Үйлчилгээ

Салбартаа дизайны менежментийг бий болгох, дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадвартай, дахин давтагдашгүй, бүтээлч дизайн бүхий бүтээгдэхүүнийг бий болгох, салбарын компаниудаа инкубатор маягаар хөгжүүлэн экспортыг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Арга Хэмжээ
Арга хэмжээ олдсонгүй!